середа, 26 квітня 2017 р.

«Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».

 29 березня 2017 року після офіційного опублікування набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».
    Протягом 2017 року має бути здійснено перехід бібліотек на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією.
    Пропонуємо орієнтовний план дій для бібліотек щодо організації роботи з впровадження УДК:
 1. Вивчення таблиць Універсальної десяткової класифікації.
 2. Розробка робочої схеми класифікації за УДК для систематизації документів.
 3. Адаптування робочої схеми класифікації за УДК для систематизації документів для різних вікових груп:
   - молодшого шкільного віку – МЛ
   - середнього та старшого шкільного віку – С та СТ
   - організаторів дитячого читання – В.
 4. Створення таблиць відповідностей робочої схеми класифікації УДК та класифікації ББК.
 5. Створення зовнішнього словника робочих таблиць УДК в програмному середовищі «МАРК-SQL» або «ИРБИС» для систематизації та пошуку документів.
 6. Розробка схеми для організації відкритого доступу на відділах обслуговування, враховуючи вікову адресацію читачів.
 7. Розробка схеми для організації розстановки фонду в основному книгосховищі та розстановки талонів-індикаторів в топографічному каталозі.
 8.  Внесення змін в програмне середовище «МАРК-SQL» або «ИРБИС» для формування вихідних форм та звітів:
   - бібліографічні картки
   - книжкові формуляри
   - талони-індикатори
   - читацькі вимоги
   - бюлетені нових надходжень
   - розподіл фонду за № КСУ за ББК/УДК
   - книговидача документів за галузями знань.
 9. Внесення змін до Книги сумарного обліку – розподіл документів за УДК.
 10.  Визначення індексів УДК на журнали, внесення змін до БД «Періодика».
 11.  Пересистематизація документів структурних підрозділів
 12. Пересистематизація документів основного фонду.
    Дізнатись більше про УДК можна з наступних джерел:
    Universal Decimal Classification [Електронний ресурс] : [національний еталон УДК українською мовою] // Universal Decimal Classification : [веб-сайт Консорціуму УДК]. — Режим доступу: http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=0&lang=uk#.
    Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Електронний ресурс] / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. Вернадського. — Київ: НБУВ, 1997. — 144 с. — Режим доступу: http://web.archive.org/web/20120408202604/http://www.nbuv.gov.ua/books/19/97megen/1.htm.
    Універсальна десяткова класифікація [Електронний ресурс] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_1.html.
    Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Електронний ресурс] / О. М. Збанацька // Українська бібліотечна енциклопедія : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Універсальна десяткова класифікація (УДК).

Немає коментарів:

Дописати коментар